İsmail Hakkı Uzunçarşılı. Osmanlı Tarihi. 3. Cilt. 6. Baskı (trs)

İsmail Hakkı Uzunçarşılı. Osmanlı Tarihi. 3. Cilt. 6. Baskı (trs)

İsmail Hakkı Uzunçarşılı. Osmanlı Tarihi. 3. Cilt: II. Selim’in Tahta Çıkışından 1699 Karlofça Andlaşmasına Kadar. Metin dışında 17 levha vardır. AKDTYK TTK Yayınları XIII. Dizi Sa. 16 c1d, Dünya Tarihi. 6. Baskı. [Ankara: TTK Basımevi, trs.], XXII+652 s. ISBN 975-6945-14-1 

Dosya türü: PDF
Dosya boyutu: 43.4 Mb

▶▶▶▶▶Bedava indir◀◀◀◀◀ 🔽 Yandex 🔽