İsmail Hakkı Uzunçarşılı. Osmanlı Tarihi. 5. Cilt. 6. Baskı (trs)

İsmail Hakkı Uzunçarşılı. Osmanlı Tarihi. 5. Cilt. 6. Baskı (trs)

İsmail Hakkı Uzunçarşılı. Osmanlı Tarihi. 5. Cilt: Karlofça Anlaşmasından XVIII. Yüzyılın Sonlarına Kadar. Metin dışında 7 harita, 18 resim vardır. AKDTYK TTK Yayınları XIII. Dizi Sa. 16 d1d, Dünya Tarihi. 6. Baskı. [Ankara: TTK Basımevi, trs.], XXVI+756 s. ISBN 975-6945-16-8 

Dosya türü: PDF
Dosya boyutu: 48.6 Mb

▶▶▶▶▶Bedava indir◀◀◀◀◀ ? Mega ?