Kəsəmənli N. Y. Seçilmiş əsərləri (2004)

Kəsəmənli N. Y. Seçilmiş əsərləri. Tərtib edəni: R. Kəsəmənli; Ön sözün müəllifi: N. Cəfərov. Bakı: “ŞərqQərb” nəşriyyatı, 2004, 255 [1] s. ISBN 9952-418-08-3

Faylın formatı: PDF 
Faylın ölçüsü: 7.63 Mb


Pulsuz yüklə: yandex