Kazımov Q. Ş. Azərbaycan dilində tabeli mürəkkəb cümlənin inkişaf tarixi (2010)

Kazımov Q. Ş. Azərbaycan dilində tabeli mürəkkəb cümlənin inkişaf tarixi (2010) pdf

Kazımov Q. Ş. Azərbaycan dilində tabeli mürəkkəb cümlənin inkişaf tarixi. Elmi redaktor: S. H. Mehdiyeva; AMEA–nın Nəsimi adına Dİ. Bakı: “Elm və təhsil” nəşriyyatı, 2010, 175 [1] s.

Faylın formatı: PDF 
Faylın ölçüsü: 1.15 Mb


Pulsuz yüklə: yandex

Annotasiya:
    Kitabda mübtəda, xəbər, tamamlıq, təyin və zərflik budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlələrin “Kitabi–Dədə Qorqud”dan başlayaraq, XVIII əsrin sonlarına qədərki inkişaf yolu öyrənilmişdir.