Kazımov Q. Ş. Homerin poemaları və “Kitabi–Dədə Qorqud” (2006)

Kazımov Q. Ş. Homerin poemaları və "Kitabi–Dədə Qorqud" (2006) pdf

Kazımov Q. Ş. Homerin poemaları və “Kitabi–Dədə Qorqud”. Elmi redaktor: R. Qeybullayeva. Bakı: “Təhsil” nəşriyyatı, 2006, 80 s.

Faylın formatı: PDF 
Faylın ölçüsü: 0.23 Mb


[Kitabın mətnini] Pulsuz yüklə: yandex

Annotasiya:
    Əsərdə türklərin qədim tarixinə nəzər salınmış, Göy Türk xaqanlığını yaradan “500 evlik Aşina ailəsi”nin Orta və Mərkəzi Asiya ərazilərinə Azərbaycandan getdiyini sübut edən faktlar aşkara çıxarılmış, Troyanın türk şəhəri, troyalıların türk tayfalarından ibarət olduğu barədə fikirləri təsdiq edən yeni etimoloji dəlillər irəli sürülmüşdür.