Köçərli F. Ə. Azərbaycan ədəbiyyatı. 2 cilddə. I cild (2005)

Köçərli F. Ə. Azərbaycan ədəbiyyatı. 2 cilddə. I cild (2005) pdf

Köçərli F. Ə. Azərbaycan ədəbiyyatı. 2 cilddə. I cild. Tərtib edəni, müqəddimə, izah və qeydlərin müəllifi: R. Qəmbərqızı; Redaktorlar: Ə. Mirəhmədov, B. Nəbiyev. Bakı: “Avrasiya press“, 2005, 558 [2] s. ISBN 9952-421-16-6

Faylın formatı: PDF 
Faylın ölçüsü: 42.8 Mb


Pulsuz yüklə: yandex