Köçərli F. Ə. Azərbaycan ədəbiyyatı. 2 cilddə. II cild (2005)

Köçərli F. Ə. Azərbaycan ədəbiyyatı. 2 cilddə. II cild (2005)

Köçərli F. Ə. Azərbaycan ədəbiyyatı. 2 cilddə. II cild. Tərtib edəni, müqəddimə, izah və qeydlərin müəllifi: R. Qəmbərqızı; Redaktorlar: Ə. Mirəhmədov, B. Nəbiyev. Bakı: “Avrasiya press“, 2005, 461 [3] s. ISBN 9952-421-17-4

Faylın formatı: PDF 
Faylın ölçüsü: 30.7 Mb


Pulsuz yüklə: yandex