Nizaməddin Şami. Zəfər–namə (1992)

Nizaməddin Şami. Zəfər–namə (1992) pdf Nizaməddin Şami. Zəfərnamə: Azərbaycanın və qonşu ölkələrin tarixinə dair iqtibaslar. [Fars dilindən türk dilinə tərcümə: Necati Luqal;] Türk dilindən tərcümə: Z. M. Bünyadov. Bakı: “Elm” nəşriyyatı, 1992, 40 s. ISBN 5-8066-0516-7

Faylın formatı: PDF 
Faylın ölçüsü: 0.57 Mb


[Kitabın mətnini] Pulsuz yüklə: yandex