Nuriyev E. B. Azərbaycan SSR Şəki-Zaqatala zonasının toponimiyası (1989)

Nuriyev E. B. Azərbaycan SSR Şəki-Zaqatala zonasının toponimiyası (1989)
Title:Azərbaycan SSR Şəki-Zaqatala zonasının toponimiyası
Author:Elxan Balahəsən oğlu Nuriyev
Translator:
Editor:Budaq Əbdüləli oğlu Budaqov; AzSSR EA Coğrafiya İnstitutu
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Elm” nəşriyyatı
Year:1989
Pages:112
ISBN:
File:PDF, 31.1 MB
Download:Click here

Nuriyev E. B. Azərbaycan SSR Şəki-Zaqatala zonasının toponimiyası. Redaktor: B. Ə. Budaqov; AzSSR EA Coğrafiya İnstitutu. Bakı: “Elm” nəşriyyatı, 1989, 112 s.