Xəlilov B. Ə. Müasir Azərbaycan dili: dərslik (2013)

Xəlilov B. Ə. Müasir Azərbaycan dili: fonetika, yazı, əlifba, qrafika, orfoqrafiya, orfoepiya (dərslik). II nəşr. Redaktorlar: İ. Məmmədov, C. Cəfərov. Bakı: “Bakı Çap Evi” nəşriyyatı, 2013, 310 s.

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 1.25 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀ ? Yandex ?