Ermeni Komitelerinin Âmâl ve Harekât–ı İhtilâliyesi (1916)

Komitelerinin Âmâl ve Harekât–ı İhtilâliyesi (1916) pdf

Ermeni Komitelerinin Âmâl ve Harekât–ı İhtilâliyesi: İ’lan–ı Meşrutiyet’ten Evvel ve Sonra. İstanbul: Matbaa–yi Âmire, 1332 [1916], 323 + [numarasız] 152 s.

Dosya türü: PDF 
Dosya boyutu: 54.3 Mb

⟹Bedava indir⟸
? turbobit
? depositfiles 
? yandex

    Kitabın yazarı ve naşiri belli değildir. Meşrutiyet’in ilanından önce ve sonra “Ermeni sorunu”ndan bahs eden kitapta tehcirden önceki Ermeni terör ve zulümü ile ilgili resmi raporlar ve tehcirle (savaş bölgelerindeki Ermeniler‘in nakli) ilgili belgeler sunulmuştur (Osmanlı yönetiminin Emniyet Genel Müdürlüğü/Dahilye Nezareti kayıtları, çok sayıda Ermenice ve diğer dillerde belgeler; 152 numarasız sayfada 122 adet belge, resim ve fotoğraf sunulmuştur). Aynı kitap 1917‘de Fransızca (“Aspiration Et Agıssements Revolutionnaires Des Comites Armenİes avant et apres la Proclamation de la Constition Ottomane“) da basılmıştır. Kitabın eski alfabe ila yazılı metni sadeleştirilerek 1981‘de, 1983‘de ve 2005‘de (Talât Paşa’nın “Ermeni Meselesi” adlı hatıraları ile birlikte) latin alfabesiyle yeniden basıldı.