Mehmet Tahir. Osmanlı müʿellifleri (1917–1926)

Mehmet Tahir. Osmanlı müʿellifleri (1914–1924) pdf Mehmet Tahir. Osmanlı müʿellifleri Osmanlıların zuhûrundan zamanımıza kadar gelen ve mesleklerine eser yazan Türk meşâyih, ulemâ, şuʿarê ve üdebâ, müverrihîn, etibbâ, riyâziyyûn ve coğrafiyyûnʿun muhtasar terceme–i hallariyle eserlerine dair malûmat kâfiyeyi hâvîdir. Maarif Vekâleti neşriyatından, adet 63. İstanbul: Matbaa–yi Âmire, 1333–1342 [19171926], 400 s.

Dosya türü: PDF 
Dosya boyutu: 38.1 Mb

⟹Bedava indir⟸
? turbobit
? depositfiles 
? yandex