Atakişi Celiloğlu Kasım. Sümerce Kesin Olarak Türk Dilidir (2001)

Atakişi Celiloğlu Kasım. Sümerce Kesin Olarak Türk Dilidir (2001)
Title:Sümerce kesin olarak Türk dilidir (Sümerce soru kitabı)
Author:Atakişi Celiloğlu Kasım
Translator:
Editor:
Language:Turkish
Series:
Place:İstanbul
Publisher:İstek
Year:2001
Pages:151
ISBN:
File:PDF, 35.9 MB
Download:Click here
Sümer dili ile Türk dili karşılaştırmaları

Sümerliler Bundan 6000 yıl önce Dicle ve Fırat nehirleri arası olan Mezopotamya’nın güneyine gelip yerleşmiş, orada büyük bir uygarlık kurarak en az 2000 yıl varlıklarını korumuşlardır. Onların uygarlıklarının en önemli olayı dillerine göre bir yazı icat etmeleri, okullar kurarak, kil üzerine yazarak o yazıyı geliştirip her istediklerini yazabilmeleridir. Çiviyazısı adı verilen bu yazıyı ile gerek Sümerliler zamanında var olan, gerek daha sonra tarih sahnesine çıkan Orta Doğu milletleri de kendi dilleri için kullanmışlardır. 1800 yıllarının başlarından itibaren bu yazının ve dilinin çözülmesi çalışmaları başlamış, Nineve?de Asurbanipal kitaplığının bulunması ile yazının ve Asur dilinin 1855 yılında çözümü başarılmıştı.