Irène Mélikoff. Türk-İran epik geleneği içinde Horasan teberdarı Ebu Müslim (2012)

Title:Türk-İran epik geleneği içinde Horasan teberdarı Ebu Müslim
Author:Irène Mélikoff
Translator:Armağan Sarı
Editor:Yasin Topaloğlu
Language:Turkish
Series:
Place:Ankara
Publisher:Elips Kitap
Year:2012
Pages:189
ISBN:9786051211596
File:PDF, 2.98 MB
Download:Click here

Irène Mélikoff. Türk-İran epik geleneği içinde Horasan teberdarı Ebu Müslim. Tercüme: Armağan Sarı. Ankara: Elips Kitap, 2012, 189 s. ISBN 9786051211596

Arka kapaktan:

Tarih boyunca zalimler, ait oldukları milletler tarafindan bile reddedilirken kahramanlar birçok millet tarafindan sahiplenilmişlerdir. Belki de zalimle kahramanı birbirinden ayıran hususlardan biri de budur. Bunun için Horasan kahramanı veya tarihin ona verdiği isimle Horasan Spartakus’u, köle bir kadının oğlu olarak doğan, kendisi de bir köle olan Ebu Müslim Abdurrahman bin Müslim El-Horasani; Türk, Kürt, Acem ve Arap milletleri tarafından sahiplenilmiştir. Bu halk kahramanı, Emeviler’in çökmesinde ve Abbasi halifeliğinin kurulmasında büyük bir rol oynamış ve günden güne siyasi gücünü arttırmıştır fakat bu durum aynı zamanda onun sonunu da hazırlamıştır. Nitekim kahramanca sürdürdüğü hayatı -çoğu halk kahramanında olduğu gibi- bir ihanetle son bulmuştur.