Mehmet İnbaşı. 1570 (Hicrî 976) Tarihli Kayseri Tapu–Tahrir Defteri (2009)

Title:
Author:
Translator:
Editor:
Language:
Series:
Place:
Publisher:
Year:
Pages:
ISBN:
File:PDF, MB
Download:Click here

Mehmet İnbaşı. 1570 (Hicrî 976) Tarihli Kayseri Tapu–Tahrir Defteri. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları Yayın No: 60. [Kayseri]: Netform, 2009, [XV] 263 s. ISBN 9789758046607