The Annals of the Saljuq Turks. Selections from al–Kāmil fīʼl–Taʼrīkh of ʻIzz al–Dīn Ibn al–Athīr (2002)

The Annals of the Saljuq Turks. Selections from al–Kāmil fīʼl–Taʼrīkh of ʻIzz al–Dīn Ibn al–Athīr (2002) pdf

The Annals of the Saljuq Turks. Selections from al–Kāmil fīʼl–Taʼrīkh of ʻIzz al–Dīn Ibn al–Athīr (2002)

File format: PDF
File size: 30.3 Mb


Free Download
? turbobit
? depositfiles
? yandex

Related posts:

Şərifli K. K. Azərbaycan əlyazma kitabı və kitabxanaları (2009)
Ali Sevim. Ünlü Selçuklu komutanları: Afşin, Atsız, Artuk ve Aksungur (1990)
Ali Sevim. Anadolu fatihi Kutalmışoğlu Süleymanşah (1990)
Ali Sevim, Yaşar Yücel. Türkiye tarihi: fetih, Selçuklu ve beylikler dönemi (1989)
Gülgün Mədinə. Seçilmiş əsərləri (2004)
Barptolomaeo Georgieuich. De Turcarum ritu et caeremoniis (1544)
Mohaç esiri Bartholomaeus Georgiević (1505-1566) ve Türklerle ilgili yazıları (1998)
Повествование вардапета Аристакеса Ластивертци (1968)
Pınar Özgün. Hazarlar (2013)
Baskın Oran, Fadıl Kocagöz. Kenan Evren'ın Yazılmamış Anıları (1989)
L. N. Gumilëv. Eski Ruslar ve Büyük Bozkır Halkları. 2. Cilt (2003)
L. N. Gumilëv. Eski Ruslar ve Büyük Bozkır Halkları. 1. Cilt (2006)
L. N. Gumilëv. Hunlar (2005)
Камалов А. К. Древние уйгуры: VIII—IX вв. (2001)
Камалов А. К. Тюрки и иранцы в Танской империи (2017)
Экозьянц Ф. В. «Исраэл Ори. Ларец Пандоры». Книга 1: Персия (2020)
Rıza Zelyut. Türk Aleviliği (2015)
Milliyetçi Türkiye'ye Doğru (1969)
Peter Trawny. Teknik, Sermaye, Medya (2017)
Ибрагимов Н. Ибн Баттута и его путешествия по Средней Азии (1988)
Милославский Г. В. Ибн Баттута (1974)
Тимофеев И. В. Ибн Баттута (1983)
Voyages d'Ibn Batoutah. Index alphabétique (1859)
Voyages d'Ibn Batoutah. Tome IV (1858)
Voyages d'Ibn Batoutah. Tome III (1855)
Voyages d'Ibn Batoutah. Tome II (1854)
Voyages d'Ibn Batoutah. Tome I (1853)
The Travels of Ibn Baṭṭūṭa, A.D. 1325–1354. Vol. III (1971)
The Travels of Ibn Baṭṭūṭa, A.D. 1325–1354. Vol. II (1962)
The Travels of Ibn Baṭṭūṭa, A.D. 1325–1354. Vol. I (1958)