Ursula Ott. Transoxanien und Turkestan zu Beginn des 16. Jahrhunderts (1974)

Ursula Ott. Transoxanien und Turkestan zu Beginn des 16. Jahrhunderts (1974) pdf

Ursula Ott. Transoxanien und Turkestan zu Beginn des 16. Jahrhunderts: das Mihmānnāmayi Buḫārā des Faḍlallāh b. Rūzbihān Ḫunǧī (1974)

Dateiformat: PDF
Dateigröße: 194 Mb


Gratis download
? turbobit
? depositfiles
? yandex

Related posts:

Sultaniyeli Johannes. Timur’un sarayında: Fransa’ya gönderdiği elçinin kaleminden Emîr Timur’un haya...
Şərifli K. K. Azərbaycan əlyazma kitabı və kitabxanaları (2009)
Jean-Paul Roux. Aksak Timur: İslamın kutsal savaşçısı (1994)
Ahmedis Arabsiadæ Vitæ & rerum gestarum Timuri (1636)
Ahmed Ibn Arabshah. Tamerlane, or, Timur, the great amir (1936)
Ибн Арабшоҳ. Ажоиб ал-макдур фи тарихи Таймур. II китоб (1992)
Ибн Арабшоҳ. Ажоиб ал-макдур фи тарихи Таймур. I китоб (1992)
Salih Yılmaz. Karakalpak Türkleri tarihi (2006)
Gülgün Mədinə. Seçilmiş əsərləri (2004)
Barptolomaeo Georgieuich. De Turcarum ritu et caeremoniis (1544)
Mohaç esiri Bartholomaeus Georgiević (1505-1566) ve Türklerle ilgili yazıları (1998)
Фазлаллах ибн Рузбехан Исфахани. Михман-наме-йи Бухара (1976)
Baskın Oran, Fadıl Kocagöz. Kenan Evren'ın Yazılmamış Anıları (1989)
Yunus Oğuz. Qədim türklər və passionarlıq nəzəriyyəsi L. N. Qumilyovun tədqiqatlarında (2012)
John Allen Paulos. Herkes İçin Matematik (1998)
L. N. Gumilëv. Eski Ruslar ve Büyük Bozkır Halkları. 2. Cilt (2003)
L. N. Gumilëv. Eski Ruslar ve Büyük Bozkır Halkları. 1. Cilt (2006)
L. N. Gumilëv. Hunlar (2005)
Камалов А. К. Древние уйгуры: VIII—IX вв. (2001)
Камалов А. К. Тюрки и иранцы в Танской империи (2017)
S. G. Klyashtorny, T. İ. Sultanov. Kazakistan: Türkün üç bin yılı (2004)
Экозьянц Ф. В. «Исраэл Ори. Ларец Пандоры». Книга 1: Персия (2020)
Rıza Zelyut. Türk Aleviliği (2015)
Milliyetçi Türkiye'ye Doğru (1969)
Peter Trawny. Teknik, Sermaye, Medya (2017)
Ибрагимов Н. Ибн Баттута и его путешествия по Средней Азии (1988)
Милославский Г. В. Ибн Баттута (1974)
Тимофеев И. В. Ибн Баттута (1983)
Voyages d'Ibn Batoutah. Index alphabétique (1859)
Voyages d'Ibn Batoutah. Tome IV (1858)