Bahaeddin Ögel. Türklerde devlet anlayışı (1982)

Bahaeddin Ögel. Türklerde devlet anlayışı (1982)
Title:Türklerde devlet anlayışı (13. yüzyıl sonlarına kadar)
Author:Bahaeddin Ögel
Translator:
Editor:
Language:Turkish
Series:
Place:Ankara
Publisher:Başbakanlık Basımevi
Year:1982
Pages:XX, 392
ISBN:
File:PDF, 119 MB
Download:Click here

Bahaeddin Ögel. Türklerde devlet anlayışı (13. yüzyıl sonlarına kadar). Ankara: Başbakanlık Basımevi, 1982, XX+392 s.