İsrafil Babacan. 16. Asırda Osmanlı Sahası Şâirleri Hakkında Yazılmış Tezkire–i Mecâlis–i Şu’arâ–yı Rum Adlı Tanınmayan Bir Tezkire (2007)

İsrafil Babacan. 16. Asırda Osmanlı Sahası Şâirleri Hakkında Yazılmış Tezkire–i Mecâlis–i Şu'arâ–yı Rum Adlı Tanınmayan Bir Tezkire (2007) pdf

İsrafil Babacan. 16. Asırda Osmanlı Sahası Şâirleri Hakkında Yazılmış Tezkire–i Mecâlis–i Şu’arâ–yı Rum Adlı Tanınmayan Bir Tezkire // Bilig — Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi. Sayı: 40 Kış’07. Yayıncı: Ahmet Yesevi Üniversitesi. — 2007, s. 1–16.

Dosya türü: PDF 
Dosya boyutu: 9.83 Mb

Bedava indir