Mehmet Altay Köymen. Büyük Selçuklu İmparatorluğu tarihi. 2. cilt (1984)

Mehmet Altay Köymen. Büyük Selçuklu İmparatorluğu tarihi. 2. cilt (1984)
Title:Büyük Selçuklu İmparatorluğu tarihi. 2. cilt: ikinci imparatorluk devri. 2. baskı
Author:Mehmet Altay Köymen
Translator:
Editor:
Language:Turkish
Series:T.C. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu yayınları VII. dizi – sayı 23(a)
Place:Ankara
Publisher:Türk Tarih Kurumu Basımevi
Year:1984
Pages:XX, 528
ISBN:
File:PDF, 39.8 MB
Download:Click here

Mehmet Altay Köymen. Büyük Selçuklu İmparatorluğu tarihi. 2. cilt: ikinci imparatorluk devri. 2. baskı. T.C. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu yayınları VII. dizi – sayı 23(a). Ankara: TTK Basımevi, 1984, XX+528 s.

Not: metin dışında 1 renkli, 2 siyah harita; 1 nesep cetveli; 1 renkli minyatür vardır.