Yusuf Halaçoğlu. Osmanlı Kimliği ve Aşiretler (2010)

Yusuf Halaçoğlu. Osmanlı Kimliği ve Aşiretler (2010)
Title:Türkiye’nin derin kökleri: Osmanlı kimliği ve aşiretler. 1. Baskı
Author:Yusuf Halaçoğlu
Translator:
Editor:
Language:Turkish
Series:Babıali Kültür Yayıncılığı: 210, Tarih: 38
Place:İstanbul
Publisher:Babıali Kültür Yayıncılığı
Year:2010
Pages:141
ISBN:605554508X, 9786055545086
File:PDF, 0.63 MB
Download:Click here
Yusuf Halaçoğlu. Türkiye’nin derin kökleri: Osmanlı kimliği ve aşiretler. 1. Baskı. Babıali Kültür Yayıncılığı: 210, Tarih: 38. İstanbul: Babıali Kültür Yayıncılığı, 2010, 141 s. ISBN 9786055545086

Burası Türkiye Cumhuriyeti’dir ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları vardır. Bunları etnisitelerine göre ayıramazsınız, demokrasi etnik kitlelere göre olmaz, belli bir gruba tanınacak ayrıcalıklarla da olmaz. Bizim ülkemizde yaşayan Ermeni’si de, Rum’u da, Kürd’ü de, Türk’ü de hepsi bizim vatandaşımızdır.

Avrupa ve Batı dünyasında toplum serfler, köylüler, burjuva, rahipler, asiller şeklinde bir sınıflandırmaya tabi tutulurken; Ortaçağ Avrupasının en önemli ticari kazancı, zenci ticaretinden ve köle satımından, yani insanların pazarlanmasından sağlanırken; Osmanlı Devleti ırk, din, dil ve mezhep gözetmeksizin insanlığa hoşgörüyle yaklaşan bir zihniyetin temsilcileri olarak Batı dünyasının fikri yapısını temelinden sarsmıştır.

Öyleyse bin senedir elimizde tuttuğumuz gibi günümüzde de kenetlenmek zorundayız bu coğrafyayı elimizde tutabilmek için. Birbirimizle kenetlenmek zorundayız kim ne derse desin. Birbirimizi kucaklamak zorundayız, oyuna düşmemek zorundayız, telaşlanmadan, kızmadan sakin olmak zorundayız.

Bu kitap, güzel yurdumuzun çeşitli bölgelerinde, seminer, konferans ve söyleşilerde yapılan konuşmalardan derlenmiştir. Zevkle okuyacağınızı düşündüğüm kitapta, nasıl bir medeniyete ve köklere sahip olduğumuzun ipuçlarını bulacaksınız.