İsaxanlı H. A. (red). Məhəmməd Əmin Rəsulzadə və ictimai–siyasi ideallar (2005)

İsaxanlı H. A. (red). Məhəmməd Əmin Rəsulzadə və ictimai–siyasi ideallar (2005) pdf


İsaxanlı H. A. (red). Məhəmməd Əmin Rəsulzadə və ictimai–siyasi ideallar: M. Ə. Rəsulzadənin 120–illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları, 28 yanvar 2004–cü il. Bakı: Xəzər Universiteti Nəşriyyatı, 2005, 286 s. ISBN 9952200285

File format: PDF
File size: 3.25 Mb

▶▶▶▶▶Download◀◀◀◀◀