Mustafa Kemal Atatürk. Medeni Bilgiler (2010)

Mustafa Kemal Atatürk. Medeni Bilgiler (2010) pdf
Mustafa Kemal Atatürk. Medeni Bilgiler: Türk Milletinin El Kitabı. 2. Basım. Toplumsal Dönüşüm Yayınları: 06, Araştırma ve İnceleme: 06. İstanbul: Toplumsal Dönüşüm Yayınları, 2010, 447 s. ISBN 9786054425006

File format: PDF
File size: 5.73 Mb

▶▶▶▶▶Download◀◀◀◀◀

Prof. Dr. Afet İNAN’ın ATATÜRK’ün el yazılarından yayına hazırladığı Medeni Bilgiler, Türk Milleti’nin el kitabıdır. Genç Cumhuriyetin kökleşmesi ve kalıcılığı için Mustafa Kemal ATATÜRK’ün yaşadığı deneyimden, geçmiş kültürümüzden ve dünya siyasi yaşamından yararlanarak kaleme aldığı bu bilgiler iki kitap halinde hazırlanmış ve Türk Milleti ‘nin başucu kitabı haline getirilmiştir. 
Birinci kitapta, Millet, Devlet, Cumhuriyet, Vatandaş-Devlet-Vatandaş ilişkileri, Seçim, Vergi, Ceza, Askerlik, Ordu üzerine; ikinci kitapta ise Anayasa, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Yasa, Bütçe, Siyasal Partiler, İçişleri,Belediyeler, Köyler, Memurlar, Adalet gibi bölümlerle vatandaşlara, bir millet olarak bağımsız ve insanca yaşayabilmesi için gerekli olan bilgiler aktarılmıştır. 
Günümüzde Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Mustafa Kemal ATATURK’e niçin bu kadar çok saldırıldığını kavrayabilmek için Medeni Bilgiler çok önemli bir kaynak. Çünkü çağdaş ve bilimsel saptamalar, öngörüler, bağımsızlık tutkusu ve insanların eğitimi için ayrılan bütçe oranlarının büyüklüğü, yapılmak isteneni ve sonuçta ulaşılacak hedefi çok net açıklamaktadır. Bu da çağdaş ve insanca yaşanan tam bağımsız bir ülkedir. 
Medeni Bilgiler bize bu yol haritasını en ince detaylarıyla anlatıyor. Mutlaka okunmalı ve başucu kitabı yapılmalıdır.