Əzizov E. İ. Azərbaycan dilinin tarixi dialektologiyası (1999)

Əzizov E. İ. Azərbaycan dilinin tarixi dialektologiyası: dialekt sisteminin təşəkkülü və inkişafı. Dərs vəsaiti. (1999)
 
Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 50.4 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀ ? Yandex ?