Бондарь А. Г. Microsoft SQL Server 2014 (2015)

Бондарь А. Г. Microsoft SQL Server 2014 (2015)

Формат файла: FB2
Размер файла: 76.2 Мб

▶▶▶▶▶Скачать бесплатно◀◀◀◀◀ ? Yandex ?

Related posts:

Kevin D. Mitnick, William L. Simon. Aldatma sanatı: güvenliğin insan boyutunun kullanılması (2009)
Əlizadə M. N., Xankişiyeva M. S. Microsoft PowerPoint XP (2010)
Kollektiv. Microsoft PowerPoint XP (2005)
Kollektiv. Microsoft Power Point (2005)
Kollektiv. Microsoft Word 2007 (2012)
Kollektiv. Microsoft Word mətn redaktoru 2013 (2015)
Əlizadə M. N., Seyidzadə E. V. Microsoft Word XP (2006)
Əlizadə M. N., Əlizadə N. H. Windows 7 və Office 2012 (2012)
Seyidzadə E. V. Borland C++ ilə obyektyönlü proqramlaşdırma (2007)
Kollektiv. Kompüter və hesablama sistemlərinin arxitekturası (2011)
Əlizadə M. N., Eminov F. B. İnformatika və geoinformatika (2013)
Kollektiv. Kompüter qrafikası (2010)
Kollektiv. İnformatika: Basic və Pascal proqramları üzrə praktik və nəzəri kurs (2005)
Kollektiv. AutoCAD 2007 (2008)
Kollektiv. 3ds Max 2009: üçölçülü qrafika və animasiya, 3-cü kitab (2009)
Kollektiv. 3ds Max 2009: üçölçülü qrafika və animasiya, 2-ci kitab (2009)
Excel: mühasibat sənədlərinin tərtibatı. I hissə (2004)
Microsoft Excel 2013 (2014)
Əlizadə M. N., Seyidzadə E. V., Verdiyeva G. Z. Microsoft Excel (2012)
Gözəlova R. Y. Excel (2012)
Visual Basic və Microsoft Excel XP-də məsələlər həlli (2007)
Gözəlova R. Y., Gözəlova H. Y. CorelDraw (2015)
Seyidzadə E. V., Əlizadə M. N. CorelDraw 12 (2006)
Gözəlova R. Y. Adobe Photoshop (2010)
Adobe PhotoShop CS 8.0 (2006)
Adobe PhotoShop CS3 (2010)
Мамед Эмин Расул–заде. О пантуранизме: в связи с кавказской проблемой (2007)
Новалис. Генрих фон Офтердинген (2003)
Балаев А. Г. Мамед Эмин Расулзаде, 1884–1955 (2009)
Алекперов А. Тюрки Азербайджана: древность и раннее средневековье (2011)