İlyasoğlu Mercimek Ahmed. Kabusnâme. 2. Cilt (trs)

Keykâvus – Mercimek Ahmet. Kâbusname. 2. Cilt (trs) 

Dosya türü: PDF
Dosya boyutu: 11.3 Mb

▶▶▶▶▶Bedava indir◀◀◀◀◀

Önsöz’den:

Mercimek Ahmet’in Farsça’dan dilimize çevirdiği Kâbusname, Emîr Unsurü’l–Maâlî Keykâvus  b.  İskender b. Kâbus b. Verşmgîr b. Ziyâr tarafından yazılmıştır. Yazar kitabını, “Peygamber hicretinin dört yüz yetmiş beşinci yılında” (M. 1082) düzenlediğini söylemektedir. Bu sebeple kimi kaynaklarda geçen (Düvel–i İslâmiye) ve uzun süre H. 462 olarak bilinen ölüm tarihinin yalnış olduğu açıktır. Nitekim kitabın bitiş tarihi olarak gösterilen H. 475 bütün Farsça nüshalarda mevcuttur. Ama yazarının hayatı hakkında, kendisinin kitapta verdiği kimi bilgilerden başka bir şey bilmiyoruz.