Qiyasbəyli M. N. Azərbaycan dilində morfoloji söz yaradıcılığı: düzəltmə sözlərin lüğəti (1987)

Qiyasbəyli M. N. Azərbaycan dilində morfoloji söz yaradıcılığı: düzəltmə sözlərin lüğəti (1987)
 
Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 30.4 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀ ? Yandex ?