Ağayev R. Ə. Əl–İstəxrinin “Əl–məsalik va–l–məmalik” əsəri Azərbaycan haqqında (2014)

Ağayev R. Ə. Əl–İstəxrinin “Əl–məsalik va–l–məmalik” əsəri Azərbaycan haqqında // “Tarix və onun problemləri” jurnalı. №4. Yayınçı: Bakı Dövlət Universiteti. — 2014, s. 349–356.
 
Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 0.52 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀ ? Yandex ?