Aknerli Grigor. Moğol Tarihi (1954)

Aknerli Grigor. Moğol Tarihi. Çeviren: Hrant D. Andreasyan. İstanbul:  İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, 1954, X+56 s.

Dosya türü: PDF
Dosya boyutu: 3.57 Mb

▶▶▶▶▶Bedava indir◀◀◀◀◀ ? Yandex ?

Sitemizden tanıtım: Aknerli Grigor (Ermenice: Գրիգոր Ակներցի; d. 1250 — ö. 1335) Kilikya doğumlu Ermeni keşiş ve müverrihtir. Paylaştığımız eserin özgün ismi “Okçu Milletin Tarihi/History of the Nation of the Archers/Պատմութիւն վասն ազգին նետողաց” adını taşıyor, eserin bilinen diğer ismi “Tatar Tarihi/Պատմութիւն թաթարաց”dir. 1229–1273 arası Tatar fütuhatından bahs eden eserin Ermenice özgün metni ilk kez Sankt–Peterburg’da 1870’de basılmıştır. Şu eserin sitemizde bir de Kerope Patkanyan tarafından Rusçaya çevirmesini bulacaksınız.

Related posts:

Muhlisahon Rustamova. Karahanlı devri mimarisi ve bezemeleri. Doktora tezi (2019)
Serpil Kanal. Eski Türklerde şehircilik: Karahanlı Devleti örneği. Yüksek lisans tezi (2013)
Özgür Şahin. Siyasetnamelere göre Karahanlılar ve Gazneliler devletlerinde hukuk anlayışının temelle...
Nazan Aydoğdu. Karahanlı ve Gazneli devletlerinin teşkilat yapısının karşılaştırması. Yüksek lisans ...
Süleyman Koç. Türk Hakanlığı (Karahanlılar)'nda ve Gazneliler'de istihbarat. Yüksek lisans tezi (201...
Chen Hao. A History of the Second Türk Empire, ca. 682–745 AD (2021)
René Giraud. Gök Türk İmparatorluğu: İlteriş, Kapgan ve Bilge'nin hükümdarlıkları, 680-734 (1999)
Əkbər N. Nəcəf. Hun minilliyi: b.e.ə. IV-b.e.VI əsrlərdə türk dünyası (2015)
Əkbər N. Nəcəf. Ögedey (2022)
Таскин В. С. Материалы по истории древних кочевых народов группы дунху (1984)
Кляшторный С. Г. История Центральной Азии и памятники рунического письма (2003)
Wèi Shōu. Wèi Shū. Bā cè (1974)
Tuğba Gökçe Balcı. Tabgaç Devleti (386-550) siyasi ve kültürel tarihi hakkında Çin Halk Cumhuriyeti'...
Tuğba Gökçe Balcı. Tabgaç Devleti (386-534). Doktora tezi (2018)
Tuğba Gökçe Balcı. Tabgaçlar: bozkırdan Çin tahtına (2021)
Wolfram Eberhard. Das Toba-Reich Nordchinas: eine soziologische Untersuchung (1949)
Pulat Otkan. Tabgaçlar: toplum ve ekonomi (2020)
Halil İbrahim Şahin - Sultanım izle, dinle
Murat Çakır - Yar Gelir izle, dinle
Hannan Mutlu - Ağlarsın Kalbim izle, dinle
Mahmut Uludağ - Beddua izle, dinle
Asya Akın - Yazık izle, dinle
Arif Emsen - Mahkum izle, dinle
Damla Yılmaz - Dut Ağacı Dut Verir izle, dinle
GÜRAY YALÇIN - DÜĞÜN izle, dinle
Ferhat Yıldız - Yar izle, dinle
Ercüment Gül feat. Ceyda Köybaşıoğlu - Gidenlerden izle, dinle
Edip Kılıç - Öldür İstersen izle, dinle
GÖKO - Hayırsız izle, dinle
Kürşat Zengin - Şükür izle, dinle