Cevdet Gökalp. Altaylarda ve İç Moğolistanda Kabileler (1973)

Cevdet Gökalp. Altaylarda ve İç Moğolistanda Kabileler (1973) pdf
Cevdet Gökalp. Göktürk Devletinin Kuruluşundan Çingiz’in Zuhuruna Kadar Altaylarda ve İç Moğolistanda Kabileler. Atatürk Ünversitesi Yayınları No. 236, Edebiyat Fakültesi Yayınları No. 49, Araştırma Serisi No. 39. Ankara: Sevinç Matbaası, 1973, 154 s.

File format: PDF
File size: 7.01 Mb

▶▶▶▶▶Download◀◀◀◀◀