Mesudî. Mûruc ez–Zeheb: Altın Bozkırlar (2004)

Mesudî. Mûruc ez–Zeheb (Altın Bozkırlar). Arapçadan Çeviren ve Notlar: D. Ahsen Batur. İstanbul: Selenge Yayınları, 2004, 275 s. ISBN 975-8839-26-8

Dosya türü: PDF
Dosya boyutu: 2.67 Mb

▶▶▶▶▶Bedava indir◀◀◀◀◀