Paşayev N. Ə., Əyyubov N. H., Eminov Z. N. Azərbaycan Respublikasının iqtisadi, sosial və siyasi coğrafiyası (2010)

Paşayev N. Ə., Əyyubov N. H., Eminov Z. N. Azərbaycan Respublikasının iqtisadi, sosial və siyasi coğrafiyası (2010)
Title:Azərbaycan Respublikasının iqtisadi, sosial və siyasi coğrafiyası (problemlər, proseslər, konstruktiv aspektlər): ümumi hissə
Author:Nəriman Əziz oğlu Paşayev, Nizami Hacı oğlu Əyyubov, Zakir Namin oğlu Eminov
Translator:
Editor:Elmi redaktor: Budaq Əbdüləli oğlu Budaqov; Redaktor: Elbrus Kərim oğlu Əlizadə
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Çıraq” nəşriyyatı
Year:2010
Pages:416
ISBN:
File:PDF, 44.5 MB
Download:Click here

Paşayev N. Ə., Əyyubov N. H., Eminov Z. N. Azərbaycan Respublikasının iqtisadi, sosial və siyasi coğrafiyası. Elmi redaktor: B. Ə. Budaqov; Redaktor: E. K. Əlizadə. Bakı: “Çıraq” nəşriyyatı, 2010, 416 s.

Annotasiya: Oxuculara təqdim olunan “Azərbaycan Respublikasının iqtisadi, sosial və siyasi coğrafiyası” kitabı ölkənin müasir iqtisadi- coğrafi problemlərini, onun həlli yollarını işıqlandıran geniş həcmli və konstruktiv xarakter daşıyan elmi əsərdir.