Robert Graves, Raphael Pathai. İbrani Mitleri: Tekvin–Yaratılış Kitabı (2009)

Robert Graves, Raphael Pathai. İbrani Mitleri: Tekvin–Yaratılış Kitabı. Editör: Robert A. Davis; Yayıma Hazırlayan: Ömer F. Oyal; İngilizce Aslından Çeviren: Uğur Akpur. İstanbul: Say Yayınları, 2009, 400 s. ISBN 978-975-468-850-4

Dosya türü: PDF
Dosya boyutu: 5.05 Mb

▶▶▶▶▶Bedava indir◀◀◀◀◀ ? Yandex ?