Əhmədli R. A. Azərbaycan milli–demokratik dövlətçilik məfkurəsi: türkçülük, müasirlik, islamçılıq (2007)

Əhmədli R. A. Azərbaycan milli–demokratik dövlətçilik məfkurəsi: türkçülük, müasirlik, islamçılıq (2007)
Əhmədli R. A. Azərbaycan milli–demokratik dövlətçilik məfkurəsi: türkçülük, müasirlik, islamçılıq. Elmi redaktor: Q. Mürşüdlü. Bakı: “Elm” nəşriyyatı, 2007, 280 s. ISBN 5-8066-1764-5

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 5.76 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀

Leave a Comment