Əliyev İ. M. Sirr və açar (2011)

Əliyev İ. M. Sirr və açar (2011)

Əliyev İ. M. Sirr və açar: Qız Qalası “Leyli və Məcnun”un məqbərəsidir. Bakı: “Adiloğlu” nəşriyyatı, 2011, 156 s.

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 21.6 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀ ? Yandex ?