Abbasov Q. Ə. İdarəetmə uçotunun təşkili prinsipləri (2006)

Abbasov Q. Ə. İdarəetmə uçotunun təşkili prinsipləri. Elmi redaktor: R. B. Əliyev. Bakı: “Elm” nəşriyyatı, 2006, 277 s.

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 2.54 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀ ? Yandex ?