Ali Dadan. Taberî Tarihindeki Türklerle İlgili Rivâyetlerin Tespiti ve Değerlendirilmesi (2006)

Ali Dadan. Taberî Tarihindeki Türklerle İlgili Rivâyetlerin Tespiti ve Değerlendirilmesi (2006) pdf
Ali Dadan. Taberî Tarihindeki Türklerle İlgili Rivâyetlerin Tespiti ve Değerlendirilmesi (Hz. Peygamber Döneminden Emevîler’in Sonuna Kadar). Yüksek Lisan Tezi. Danışman: İsmail Hakkı Atçeken. Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006, VII+117 s.

File format: PDF
File size: 7.41 Mb

▶▶▶▶▶Download◀◀◀◀◀