Asif Hacılı. Ahıska türkləri: inanc dünyası (2014)

Asif Hacılı. Ahıska türkləri: inanc dünyası (2014)


Hacılı A. Ahıska türkləri: inanc dünyası. Elmi redaktor: C. Xalidov. Bakı: “Mütərcim” NPM, 2014, 108 s.

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 0.67 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀