Aşurbəyli S. B. Bakı şəhərinin tarixi (2006)

Aşurbəyli S. B. Bakı şəhərinin tarixi (2006)

Aşurbəyli S. B. Bakı şəhərinin tarixi: orta əsrlər dövrü. Ruscadan tərcümə edən: A. Bağırov; Elmi redaktor: Z. Bünyadov. Bakı: “Avrasiya Press”, 2006, 416 s. ISBN 978-9952-421-67-5

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 34.4 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀ ? Yandex ?