Bayramov Q. H. Azərbaycanın milli audit standartları (2004)

Bayramov Q. H. Azərbaycanın milli audit standartları (2004)

Bayramov Q. H. Azərbaycanın milli audit standartları. Redaktor: Ş. Yaqubov. Bakı: “Nağıl evi” nəşriyyatı, 2004, 338 s.

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 3.16 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀ ? Yandex ?