Cihangir Gener. Ezoterik–batıni doktrinler tarihi (2007)

Cihangir Gener. Ezoterik–batıni doktrinler tarihi (2007)
Title:Ezoterik–batıni doktrinler tarihi. 12. baskı
Author:Cihangir Gener
Translator:
Editor:
Language:Turkish
Series:
Place:Ankara
Publisher:Yurt Kitap–Yayın
Year:2007
Pages:422
ISBN:9789759025311
File:PDF, 2.88 MB
Download:Click here

Cihangir Gener. Ezoterik–batıni doktrinler tarihi. 12. baskı. Ankara: Yurt Kitap–Yayın, 2007, 422 s. ISBN 9789759025311

    “Ezoterik batıni dortrinler tarihi”, bir alternatif tarih kitabı. Tarihi olayları okullarda hiç anlatılmayan yönleriyle ele alan çalışma, pek de iyi bilinmeyen batık uygarlıklar “Mu” ve “Atlantis” ile başlıyor ve Tektanrı inancının köklerini, ilk Tektanrı inanırlarının kimler olduğunu irdeliyor. Tufan öncesi bu uygarlıkların Mısır ve Mezopotamya’ya aktardıkları, oradan Yunan uygarlığı ve Yahudilik üzerinden Hıristiyanlık ve lslamiyet’e aktarılan, gizli kalmış pek çok felsefi görüş ve dini uygulamaların ele alındığı çalışma, binlerce yıl öteden gelen Ezoterik öğretilerin günümüz akılcı düşünce sistemini nasıl etkilediklerini ortaya koyuyor. Yazarın kendi deyimi ile bu kitap, “Tanrı sevgisinin en yüce ifadesi olan” öğretileri, belli kesimlerin tekelinden çıkartılıp geniş kitlelere ulaştırıyor.