Divani–Nizami [Gəncəli]. Türkcə [azərbaycanca] [qəsidələr–qəzəllər]: Xədiviyyə nüsxəsi (2006)

Divani–Nizami [Gəncəli]. Türkcə [azərbaycanca] [qəsidələr–qəzəllər]: Xədiviyyə nüsxəsi (2006)
Title:Divani–Nizami [Gəncəli]. Türkcə [azərbaycanca] [qəsidələr–qəzəllər] (Xədiviyyə nüsxəsi – Tehran nəşri əsasında)
Author:
Translator:
Editor:Tərtibçi: Eloğlu; Hazırlayan və köçürən: Hüseyn Şərqi Soytürk.
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Nurlar” NPM
Year:2006
Pages:64
ISBN:9952426313
File:PDF, 4.47 MB
Download:Click here

Divani–Nizami [Gəncəli]. Türkcə [azərbaycanca] [qəsidələr–qəzəllər] (Xədiviyyə nüsxəsi – Tehran nəşri əsasında). Tərtibçi: Eloğlu; Hazırlayan və köçürən: Hüseyn Şərqi Soytürk. Bakı: “Nurlar” NPM, 2006, 64 s. ISBN 9952426313

Annotasiya: Bu kitab Nizami Gəncəlinin türkcə yazmış olduğu qəsidə və qəzəlləri özündə ehtiva edir və ilk dəfə olaraq İranda rəsmi icazəli şəkildə nəşr edilmişdir. Həmin kitabın təkrar nəşridir.