Jeneral Duktur Maḥmūd Pānāhiyān Tabrīzī. Farhang–i Jughrāfiyāʼī–i Melli–ye Torkan–e Īrānzamīn. Jild–e 3 (1973)

Jeneral Duktur Maḥmūd Pānāhiyān Tabrīzī. Farhang–i Jughrāfiyāʼī–i Melli–ye Torkan–e Īrānzamīn. Jild–e 3 (1973)


Jeneral Duktur Maḥmūd Pānāhiyān Tabrīzī. Farhang–i Jughrāfiyāʼī–i Melli–ye Torkan–e Īrānzamīn. Jild–e 3 (1973) [ژنرال دکتر محمود پناهیان تبریزی. فرهنگ جغرافیایی ملی ترکان ایران زمین. جلد ٣. عراق, شهر و ناشر نامشخص است, بهمن ۱۳۵۱ (۱۹۷۳ میلادی), ٨٠٤ صفحه.]

File format: PDF
File size: 21.5 Mb

▶▶▶▶▶Free download◀◀◀◀◀ ? Yandex ?

Related posts:

Harun Altun. İlk Farsça-Türkçe sözlüklerden Sıhâhu'l-Acem: Karşılaştırmalı inceleme ve kelime dizini...
Qurbanova F. A. Azərbaycan şəxs adları: izahlı lüğət (2019)
Mustafayeva N. Ç. Cənubi Azərbaycan xanlıqları (1995)
Farsca-azərbaycanca lüğət: təxminən 35000 söz və söz birləşməsi (2007)
Şərifli K. K. Azərbaycan əlyazma kitabı və kitabxanaları (2009)
Charles Barbier de Meynard. Dictionnaire géographique, historique et littéraire de la Perse et des c...
Rafael Blaga. Iran halkları el kitabı (1997)
Həbibov Ə. M. Cənubi Azərbaycanda azadlıq hərəkatı, 1914-1918-ci illər (1988)
D. N. MacKenzie. A concise Pahlavi dictionary (1986)
Gülgün Mədinə. Seçilmiş əsərləri (2004)
Baskın Oran, Fadıl Kocagöz. Kenan Evren'ın Yazılmamış Anıları (1989)
Məmmədli R. H. İngiliscə-azərbaycanca izahlı kompüter terminləri lüğəti (2014)
İngiliscə-azərbaycanca, azərbaycanca-ingiliscə müasir lüğət (2007)
İngiliscə-azərbaycanca lüğət (2004)
İngiliscə-azərbaycanca lüğət (2003)
Azərbaycan-ingilis, ingilis-azərbaycanca lüğət: 100000 söz və söz birləşməsi (2003)
Xasməmmədov B. D. İngilis dili: dərslik (1998)
İngiliscə-azərbaycanca lüğət: 8000 söz və ifadə (1992)
Peter Trawny. Teknik, Sermaye, Medya (2017)
Abbasov Y. B. Azərbaycan, rus, ingiliscə danışıq kitabçası (2002)
Qacar Ç. O. Azərbaycan, ingilis və rus dillərində şəkilli sözlük (1991)
Marcus Aurelius. Düşünceler (2013)
Hüseyin Nihâl Atsız. Türk Ülküsü (2016)
Osman F. Sertkaya. Nihâl Atsız (1987)
Alakbarli A. Y. The monuments of Western Azerbaijan (2007)
Əski çap kitabları kataloqu. III cild: ərəbdilli kitablar (2010)
Əski çap kitabları kataloqu. II cild: farsdilli kitablar (2007)
Əski çap kitabları kataloqu. I cild: türkdilli kitablar (2008)
Carl Gustav Jung. Kırmızı Kitap (2015)
Elon Musk: Geleceği İnşa Eden Adam (2017)