Məmmədov F. F. Azərbaycanda günəş enerjisindən istifadə və müasir günəş energetik qurğuları: dərslik (2011)

Məmmədov F. F. Azərbaycanda günəş enerjisindən istifadə və müasir günəş energetik qurğuları: dərs vəsaiti. Baş redaktor: T. Salavatov; Redaktor: Ü. Məmmədova. Bakı: “Proqres” nəşriyyatı, 2011, 204 s.

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 12.4 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀ ? Yandex ?