Məmmədov N. R. Azərbaycan SSR Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti iyun 1941–dekabr 1950–ci illərdə (2006)

Məmmədov N. R. Azərbaycan SSR Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti iyun 1941–dekabr 1950–ci illərdə (2006)


Məmmədov N. R. Azərbaycan SSR Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti iyun 1941–dekabr 1950–ci illərdə. Elmi redaktor: Q. Ə. Hacıyev; AMEA A.A. Bakıxanov adına Tİ. Bakı: “Elm” nəşriyyatı, 2006, 182 s.

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 4.28 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀
Annotasiya: Kitab Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan DQMV–nin 1941–ci ilin iyun ayından 1950–ci ilin dekabr ayınadək olan mürəkkəb, ziddiyyətli və əhəmiyyətli tarixi dövrünü əhatə edir. Kitabda DQMV–nin təbii–coğrafi şəraiti, relyefi, geoloji quruluşu, faydalı qazıntıları, iqlimi, daxili suları, əhalisi və onun milli tərkibi, DQMV–nin təşkili məqsədləri və onun ağır nəticələri, DQMV–nin İkinci dünya müharibəsi dövrü tarixi, 1946–1950–ci illər xalq təsərrüfatının bərpa və inkişafı, 1946–1950–ci illər mədəni quruculuq, təhsilin, mədəni–maarifin, mətbuatın, elmin, ədəbiyyat və incəsənətin inkişafından bəhs olunur. Kitabda həmçinin hazırkı dövrdə Ermənistan tərəfindən Azərbaycanın tarixi torpaqlarının 20 faizinin işğal edilməsi, 1 milyondan artıq soydaşımızın qaçqın və məcburi köçkünə çevrilməsi, ərazi bütövlüyümüz uğrunda dövlətimizin apardığı məqsədyönlü siyasət arxiv sənədləri, dövrü mətbuat materialları və mövcud elmi ədəbiyyat əsasında şərh olunur.