Mahmudov Y. M., Şükürov K. K. Azərbaycan beynəlxalq münasibətlər və diplomatiya tarixi, 1639–1828. Dörd cilddə. I cild (2009)

Mahmudov Y. M., Şükürov K. K. Azərbaycan beynəlxalq münasibətlər və diplomatiya tarixi, 1639–1828. Dörd cilddə. I cild: dövlətlərarası müqavilələr və digər xarici siyasət aktları. Bakı: [n. y.], 2009, 512 s. ISBN 978-9952-8133-0-2

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 6.64 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀ ? Yandex ?

Annotasiya: Kitabda əsas yeri dövlətlərarası müqavilələr (traktat, pakt, konvensiya, müqavilə, protokol) tutur. Topluda irəli sürülən yanaşma sayəsində Azərbaycan, ümumiyyətlə beynəlxalq münasibətlər və diplomatiya tarixinin başlıca dövrləri və problemləri ilə əlaqələndirilir, ümumi və spesifik cəhətlərin aşkar olunmasına imkan yaranır. Topluya daxil olan ayrı-ayrı sənədlərə və ya sənədlər qrupuna Azərbaycan dilində xüsusi oçerklər verilib. Kitabın birinci cildi 1639–cu il Qəsri–Şirin müqaviləsi ilə başlanıb, 1828–ci il Türkmənçay müqaviləsilə başa çatır.

Related posts:

Johannes Schiltberger. Als Sklave im Osmanischen Reich und bei den Tataren, 1394-1427 (1983)
Ишханян Б. Народности Кавказа (1916)
Əkbər N. Nəcəf. Aran Atabəyləri (2017)
Əkbər N. Nəcəf. Azərbaycan Səlcuqları Yaqutilər, 1043-1103 (2020)
Əkbər N. Nəcəf. Şəmsəddin Eldəniz (2021)
Murtaza Nizamettin Tebrizli. Bugünkü Azerbaycan davası: esas ve sebepleri. 1. cilt (1946)
Adnan Budak. Mustafa Nazif Efendi'nin İran elçiliği (1746-1747). Yüksek lisans tezi (1999)
Ayhan Ürkündağ. Ahmet Dürri Efendi'nin İran Sefaretnamesi. Yüksek lisans tezi (2006)
Sedat Koç. Büyük Selçuklu-Türkiye Selçuklu ilişkileri. Yüksek lisans tezi (2013)
Şamıyeva H. R. Azərbaycanda dini-siyasi hərəkatlar, VIII-IX əsrlər (2019)
Halil İbrahim Şahin - Sultanım izle, dinle
Murat Çakır - Yar Gelir izle, dinle
Hannan Mutlu - Ağlarsın Kalbim izle, dinle
Mahmut Uludağ - Beddua izle, dinle
Asya Akın - Yazık izle, dinle
Arif Emsen - Mahkum izle, dinle
Damla Yılmaz - Dut Ağacı Dut Verir izle, dinle
GÜRAY YALÇIN - DÜĞÜN izle, dinle
Ferhat Yıldız - Yar izle, dinle
Ercüment Gül feat. Ceyda Köybaşıoğlu - Gidenlerden izle, dinle
Edip Kılıç - Öldür İstersen izle, dinle
GÖKO - Hayırsız izle, dinle
Kürşat Zengin - Şükür izle, dinle
Cansu Eylül Taş - Pala Remzi izle, dinle
Burcu Doğ - Fesleğen izle, dinle
Yüksel Demirci - His izle, dinle
Bar10 - La Fami izle, dinle
Burak Bulut & Kurtuluş Kuş - Sebepsiz Gidenlere izle, dinle
Nur Parlar - Sende Seversin izle, dinle
Tolgahan Tarıoğlu - Bu Kalp izle, dinle