Muradov V. A. Azərbaycan xalçaları: Qarabağ qrupu (2010)


Muradov V. A. Azərbaycan xalçaları: Qarabağ qrupu. Elmi redaktorlar: K. Əliyeva; Tərcüməçi: Y. Səlimov. Bakı: “Elm” nəşriyyatı, 2010, 272 s. ISBN 978-9952-453-35-5

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 17.3 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀