Muradov V. A. Azərbaycan xalçaları: Təbriz qrupu (2013)

Muradov V. A. Azərbaycan xalçaları: Təbriz qrupu (2013)


Muradov V. A. Azərbaycan xalçaları: Təbriz qrupu. Elmi redaktorlar: Y. Mahmudov, C. Qiyasi. Bakı: “Elm” nəşriyyatı, 2013, 362 s. ISBN978-9952-453-18-8

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 73.4 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀