Nizami Gəncəvi. Sirlər xəzinəsi (2004)


Nizami Gəncəvi. Sirlər xəzinəsi. Farscadan tərcümə edəni və izahların müəllifi: X. R. Ulutürk; Ön sözün müəllifi və elmi redaktor: X. Yusifli. Bakı: “Lider nəşriyyat”, 2004, 264 s. ISBN 9952-417-06-1

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 13.1 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀