Shahı Ahmadov. Azerbaycan’da Şiîliğin Yayılma Süreci: Doktora Tezi (2005)

Shahı Ahmadov. Azerbaycan'da Şiîliğin Yayılma Süreci: Doktora Tezi (2005) Shahı Ahmadov. Azerbaycan’da Şiîliğin Yayılma Süreci: Doktora Tezi. Tez Danışmanı: Hasan Onat. Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005, VIII+146 s.
 
Dosya türü: PDF
Dosya boyutu: 1.43 Mb

▶▶▶▶▶Bedava indir◀◀◀◀◀ ? Yandex ?